Logo Home Presse Impressum Datenschutz Kontakt Sitemap

Marketing medialny w krajach niemieckojęzycznych

Ogólne procesy globalizacji oraz postępująca internationalizacja polskiej gospodarki nadają polskim mediom coraz większą rolę w międzynarodowej komunikacji B2B. Szczególne znaczenie  w tym zakresie mają klasyczne media prasowe oraz media online jako nośniki międzynarodowej Reklamy i Public Relations.

Jak pokazują nasze doświadczenia, firmom zagranicznym brakuje rozeznania na polskim rynku mediowym. Szczególnie problem oceny efektywności i doboru mediów dla potrzeb reklamowych i PR, niewystarczający serwis i bariery językowe stanowią dla nich wyzwanie często nie do pokonania.

Marketing & Service
dla polskich mediów w krajach niemieckojęzycznych.
Reprezentujemy polskie media w krajach: Niemcy - Austria - Szwajcaria


Jako firma wyspecjalizowana w międzynarodowym doradztwie medialnym

oferujemy polskim mediom następujące usługi w obszarze niemieckojęzycznym: Niemcy - Austria - Szwajcaria

  • marketing medialny
  • usługi brokera prasowego


Naszym głównym celem jest generowanie zleceń reklamowych i ogłoszeniowych w krajach niemieckojęzycznych dla polskich mediów drukowanych (gazety, czasopisma fachowe) i mediów online oraz pośrednictwo w sprzedaży powierzchni reklamowej w tych mediach.

Dbamy o sukces polskich mediów w krajach niemieckojęzycznych: Niemcy - Austria - Szwajcaria.

Zapraszamy do współpracy.

Dr. Borzych Consulting e. K.
D-40670 Meerbusch (b. Düsseldorf)
Tel. + 49 (0) 2159 - 8 13 95, Fax:+ 49 (0) 2159 - 8 12 09
E-Mail:     info@dr-borzych-consulting.de
Internet: www.dr-borzych-consulting.de